Show More
  • Facebook Social Icon
  • Pinterest Social Icon

מורן הייפרמן, עיצוב ותכנון פנים / נייד: 054.5500468 /  moran@mhdesign.co.il  ​

כל הזכויות שמורות © מורן הייפרמן 2021

חדר משחקים הצבוע חצי קיר ירוק וחצי קיר שמנת, מקושט במדבקות קיר. בנוסף כוורת המכילה משחקים רבים.